Integritetspolicy

Inledning

Detta är integritetspolicyn för Karinhuis Verkoopexpert Academie B.V. även känd som Globelander (nedan kallad "Globelander"). I denna integritetspolicy lämnar Globelander information om behandlingen av personuppgifter i samband med Globelanders tjänster, webbplatser och plattform. Personuppgifter behandlas främst i syfte att använda Globelanders plattform.

Globelander hanterar dina uppgifter med omsorg och säkerställer att all behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Ny teknisk utveckling, innovativa anläggningar, globalisering och en alltmer digital regering ställer olika krav på dataskydd och integritet. Globelander är medvetet om detta och säkerställer att integriteten värnas, bland annat genom åtgärder inom områdena informationssäkerhet, dataminimering, transparens och användarkontroll.

Denna integritetspolicy ändrades senast i november 2023. När ändringar görs kommer den nya sekretesspolicyn att publiceras på denna sida och vi kommer att meddela dig via e-post.

 

När gäller detta integritetsmeddelande?

Denna integritetspolicy gäller för alla personuppgifter som Globelander samlar in och behandlar från registrerade i samband med tjänster, produkter och besök på vår plattform.

Om du är under 16 år får du endast lämna personuppgifter till Globelander om en av dina föräldrar eller en legal företrädare som har läst denna integritetspolicy ger oss tillstånd för din räkning. Vi ber dig därför att inte lämna några uppgifter till oss om du inte redan har inhämtat samtycke.

Globelanders plattform kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet eller integritetsskyddet på dessa webbplatser. Vi rekommenderar därför att du alltid läser integritetspolicyn för den aktuella webbplatsen.

 

Vem är ansvarig för dina uppgifter?

Karinhuis Verkoopexpert Academie B.V. (Globelander), baserat i (9682 XL) Oostwold på Goldhoorn 29 och registrerat hos handelskammaren under nummer 85325473 är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy.

 

Vilka uppgifter behandlar vi och i vilket syfte?

Globelander behandlar endast personuppgifter som du själv lämnar till Globelander. Du lämnar personuppgifterna när du skapar ett konto, kontaktar Globelanders kundtjänst och när du använder vår plattform. Personuppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga och regulatoriska skyldigheter och som en del av marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter.

Du är aldrig skyldig att lämna personuppgifter till Globelander. Om vissa personuppgifter inte lämnas till oss kan det dock hända att du inte kan dra full nytta av våra tjänster. Nedan kan du läsa vilka personuppgifter Globelander behandlar om dig.

Skapa konto
Det är möjligt att skapa ett konto hos Globelander. Vid skapandet av ett konto behandlar Globelander följande personuppgifter:

- (Valfritt) Företagets namn;
- För- och efternamn;
- Telefonnummer;
- (Valfritt) Handelskammarens nummer;
- Inloggningsuppgifter (användarnamn + lösenord);
- E-postadress;

Ovanstående information krävs av Globelander för att administrera kontot som en del av Globelanders tjänster.

Surf- och klickbeteende på webbplatsen
Inom Globelanders webbplats och/eller system analyseras användarstatistik. Syftet med detta är att optimera såväl design som säkerhet för besökare och/eller användare. På grundval av dessa uppgifter kan Globelander så långt som möjligt anpassa tjänsterna efter besökarnas och/eller användarnas behov. Dessa personuppgifter behandlas så långt som möjligt anonymt. Vi samlar bland annat in följande uppgifter:

- IP-adress;
- Surf- och klickbeteende;
- Cookies;
- Allmänna besöksdata, t.ex. mest besökta sidor.

För mer information om cookies vill Globelander hänvisa till förklaringen om cookies nedan.

Kontaktformulär
Det finns möjlighet att kontakta Globelanders kundservice. I så fall kan du kontakta Globelander genom att fylla i kontaktformuläret. I detta fall samlar vi bland annat in följande information

- Kontaktuppgifter:
o Namn;
o E-postadress;
o Telefonnummer;
o Innehåll i meddelandet.

Uppgifterna i kontaktformuläret används för identifiering och för att kontakta den som fyller i formuläret.

Nyhetsbrev
Om du har lämnat ditt samtycke behandlar Globelander ditt namn och din e-postadress för att skicka ett nyhetsbrev till dig. Detta nyhetsbrev kommer att skickas till dig så länge du uppskattar det. I varje e-postmeddelande kan du ange att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

 

På vilken grund behandlar Globelander dina personuppgifter?

Globelander behandlar de personuppgifter som avses ovan uteslutande på de grunder som anges nedan i artikel 6 i AVG:
- rättslig förpliktelse;
- fullgörande av ett avtal;
- samtycke från den/de registrerade;
- berättigat intresse

 

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Globelander sparar inte personuppgifter som behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt för ovan angivna ändamål med personuppgiftsbehandlingen eller vad som följer av lag eller förordning. Globelander sparar inte personuppgifter längre än ett år (365 dagar).

 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Globelander fäster stor vikt vid säkerheten och skyddet av dina personuppgifter och kommer, med beaktande av teknikens ståndpunkt, att säkerställa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, inklusive - men inte begränsat till - tvåstegsverifiering, för att säkerställa en riskanpassad säkerhetsnivå. För det fall Globelander använder tjänster från tredje part, såsom en IT-leverantör, kommer Globelander att avtala om lämpliga säkerhetsåtgärder i ett personuppgiftsbiträdesavtal som en del av skyddet för personuppgifter.

 

Delning av personuppgifter med tredje part

Globelander delar dina personuppgifter med tredje part endast i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster i enlighet med ovan angivna ändamål. Detta kan innefatta utförande eller beställning av visst tekniskt arbete, betalning för vissa tjänster och utskick av e-post för Globelanders räkning och på uppdrag av Globelander, såsom en IT-leverantör

Därutöver kan Globelander komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom tillsynsmyndighet eller annat organ med offentlig befogenhet, i den utsträckning det finns en rättslig skyldighet att göra det.

Ett behandlingsavtal kommer att ingås med den tredje part som behandlar dina personuppgifter för och på uppdrag av Globelander, enligt vilket den tredje parten också är bunden att följa AVG. Globelander kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje part utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutom där den tredje parten tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder för skydd av personuppgifter. Bland annat överför Globelander - men inte uteslutande - personuppgifter till: Google och betalningsleverantörer. Globelander kommer aldrig att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part utan samtycke. Globelander använder sig inte heller av profilering eller automatiskt beslutsfattande.

 

Kakor

På våra webbplatser använder vi cookies (funktionella, analytiska och spårningscookies) som lagras av din webbläsare på din enhet, t.ex. din dator, surfplatta eller telefon. Dessa cookies lagrar information (t.ex. dina datorinställningar och preferenser som du har angett) för att underlätta ditt nästa besök på vår webbplats. Denna information innehåller inte namn- eller adressuppgifter eller andra personuppgifter. Du kan ställa in din webbläsare så att du inte tar emot cookies under ditt besök på vår webbplats. I så fall kan det dock hända att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats eller komma åt delar av den. Globelander använder inte särskild programvara eller cookies för att spåra enskilda besökares identitet eller beteende.

Endast med ditt samtycke placerar Globelander icke-väsentliga cookies på din dator. Vi kan använda dessa cookies för att hålla reda på vilka sidor du besöker och som en del av att visa dig personliga annonser och remarketing

För cookies som placeras av tredje part för reklamändamål, se sekretesspolicyerna på dessa parters webbplatser. Eftersom dessa uttalanden kan ändras regelbundet rekommenderar vi att du läser dessa sekretess- och cookieuttalanden regelbundet.

Google Analytics
Globelander använder Google Analytics för att spåra hur effektiva våra Adwords-annonser är på Googles sökresultatsidor och hur besökare använder vår webbplats. Den information som erhålls för detta ändamål behandlas enbart anonymt. De uppgifter som behandlas kan komma att överföras till Google. Dessa uppgifter lagras av Google på servrar som kan vara belägna i USA. Om du vill veta mer om detta kan du besöka Googles integritetspolicy Läs den specifika Integritetspolicy för Google Analytics. 

Facebook Pixel
Via vår webbplats kan cookies från det amerikanska företaget Facebook placeras. Vi använder denna tjänst för att spåra och få rapporter om hur besökare använder webbplatsen. Dessutom kan dessa uppgifter användas för remarketingkampanjer.

Denna processor kan vara skyldig enligt tillämpliga lagar och förordningar att ge tillgång till dessa uppgifter. Vi har inte tillåtit Facebook att använda den erhållna analysinformationen för andra Facebook-tjänster. Cookies används endast för marknadsföringsändamål om du har gett ditt samtycke.

Pinterest
Via vår webbplats kan cookies ställas in av Pinterest. Vi använder denna tjänst för att spåra och få rapporter om hur besökare använder webbplatsen. Dessutom kan dessa data användas för remarketingkampanjer.

Globelander har inte tillåtit Pinterest att använda den erhållna analysinformationen för andra LinkedIn-tjänster. Cookies kommer endast att sättas för marknadsföringsändamål om du har gett ditt samtycke.

LinkedIn Insikt
Cookies från det amerikanska företaget LinkedIn kan placeras via vår webbplats. Vi använder denna tjänst för att spåra och få rapporter om hur besökare använder webbplatsen. Dessutom kan dessa data användas för remarketingkampanjer. Globelander har inte tillåtit LinkedIn att använda den erhållna analysinformationen för andra LinkedIn-tjänster. Cookies sätts endast i marknadsföringssyfte om du har gett ditt samtycke.

Hotjar
Globelander kan använda Hotjar-tjänster på sin webbplats. Denna tjänst ger oss insikt i hur användare navigerar på vår webbplats. De tillhandahåller därmed analys och återkoppling av webbplatsen baserat på besök av webbplatsbesökare. På så sätt är det möjligt att anpassa webbplatsen efter besökarnas önskemål.

Kakor

Nödvändigt (15)

Nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats mer användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Utan dessa cookies kan webbplatsen inte fungera korrekt.

Ditt innehåll kommer här. Redigera eller ta bort den här texten inline eller i modulen Innehållsinställningar. Du kan också utforma alla aspekter av detta innehåll i modulen Designinställningar och även tillämpa anpassad CSS på denna text i modulen Avancerade inställningar.

Återställ lösenord

Ange din e-postadress så skickar vi dig en länk för att ändra ditt lösenord.

Anmäl dig till Globelander

Registrera dig med e-post

Anmäl dig till Globelander

Skapa ett agentkonto

Hantera dina annonser, din profil och mer

Skapa ett agentkonto

Hantera dina annonser, din profil och mer

Registrera dig med e-post
sv_SESvenska