Generelle vilkår og betingelser

1. Betingelser

1.1. I disse generelle vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

1.1.1. Globelander: Karinhuis Verkoopexpert Academie B.V. (herefter Globelander) er en virksomhed, der samler udbud og efterspørgsel af fast ejendom på sin platform.

1.1.2. Tredjeparter: enhver anden person (juridisk enhed), som ikke er Globelander eller Bruger.

1.1.3. Platform: alle mulige online- og offline-applikationer, hjemmesider og tjenester, der skal leveres/stilles til rådighed af Globelander, herunder (men ikke begrænset til) platformen www.globelander.com.

1.1.4. Brugsprofil: Brugerens brugsprofil på platformen, hvor de data, som brugeren har leveret, herunder - men ikke begrænset til - data vedrørende den faste ejendom.

1.1.5. Fast ejendom: fast ejendom i henhold til artikel 3:3(1) i den civile lovbog. Denne artikel gælder tilsvarende for fast ejendom beliggende i udlandet.

1.1.6. Bruger: den person, der har tegnet et abonnement hos Globelander og faktisk ønsker at bruge eller bruger platformen. Bruger betyder også en Sælger, Køber.

1.1.7. Kobber: Enhver fysisk og/eller juridisk person, der har til hensigt at købe fast ejendom fra en sælger via platformen. En køber er også altid en bruger i henhold til betingelserne.

1.1.8. Sælger: Enhver fysisk person eller juridisk enhed, der ejer den faste ejendom og tilbyder den faste ejendom via Globelanders platform. En Sælger er også altid en Bruger i henhold til Vilkår og Betingelser.

1.1.9. Forbruger: en bruger, der ikke handler i forbindelse med sin handel, forretning, håndværk eller profession.

1.1.10. Aftale: Aftalen, som er helheden af aftaler mellem Globelander og Brugeren vedrørende udførelse af arbejde, leverancer og/eller tjenester via Platformen.

1.1.11. Abonnement: Globelanders abonnement giver dig ubegrænset adgang til Globelanders abonnementstjeneste.

1.1.12. Fortrydelsesret: Forbrugerens mulighed for at frasige sig aftalen inden for fortrydelsesfristen.

1.1.13. Refleksionsperiode: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret.

 

2. Anvendelighed af generelle vilkår og betingelser

2.1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle kontrakter, tilbud og alle produkter og tjenester fra Globelander, medmindre andet er angivet.

2.2. Ved at bruge platformen og de tjenester, der tilbydes derpå, accepterer brugeren og er bundet af disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, anmoder Globelander brugeren om ikke at fortsætte med at bruge platformen.

2.3. Globelander er ikke bundet af Tredjeparters og/eller Brugeres generelle vilkår og betingelser. Tredjeparters og/eller brugeres generelle vilkår og betingelser afvises udtrykkeligt af Globelander.

2.4. Globelander kan revidere disse generelle vilkår og betingelser fra tid til anden af forskellige årsager, såsom en ændring i forretningsaktiviteter, nye, ændrede eller udløbne produkter, tjenester og/eller funktionaliteter eller en ændring i gældende love og regler. Globelander vil informere brugeren om ændringerne i de generelle vilkår og betingelser rettidigt. Globelander råder desuden brugeren til regelmæssigt at besøge denne side for at se de mest opdaterede generelle vilkår og betingelser.

2.5. Afvigende klausuler, (mundtlige) aftaler, løfter eller ordninger gælder kun, hvis og i det omfang de udtrykkeligt er blevet bekræftet skriftligt af en repræsentant for Globelander.

2.6. Annullering eller ugyldighed af en eller flere af bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser vil ikke påvirke gyldigheden af de andre klausuler. I et sådant tilfælde er brugeren og Globelander forpligtet til at indgå i gensidige konsultationer for at nå frem til en erstatningsordning med hensyn til den berørte klausul. Formålet og hensigten med den oprindelige bestemmelse vil blive taget i betragtning så meget som muligt.

2.7. Hvis der er uklarhed om fortolkningen af en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser, eller der opstår en situation, som ikke er reguleret i disse generelle vilkår og betingelser, skal fortolkningen ske i ånden af disse bestemmelser.

2.8. Hvis Globelander ikke altid kræver streng overholdelse af disse generelle vilkår og betingelser, betyder det ikke, at bestemmelserne heri ikke finder anvendelse, eller at Globelander i noget omfang mister retten til at kræve streng overholdelse af disse generelle vilkår og betingelser i andre tilfælde.

 

3. Platformen

3.1. Globelander skal ikke betragtes som et ejendomsmæglerfirma. Alt indhold i forbindelse med ejendomsannoncer, der er tilgængelige på platformen, leveres af brugerne og kontrolleres ikke af Globelander. Derfor kan Globelander ikke garantere, at billeder, beskrivelser og andre detaljer, der vises på enhver ejendomsannonce, er nøjagtige og fuldstændige. Det er også op til brugeren at verificere, at sælgeren faktisk er ejer af ejendommen og har ret til at fortsætte med salget af ejendommen.

3.2. På Platformen kan en Bruger indrykke en annonce for at udbyde Fast Ejendom til salg eller indrykke en opfordring til at meddele, at Brugeren er på udkig efter Fast Ejendom. Globelander kan også tilbyde andre værktøjer og funktionaliteter på Platformen, der gør det muligt for Brugerne at kommunikere med hinanden og indgå en købsaftale med hinanden i relation til Ejendommen.

3.3. Der indgås ikke en aftale mellem Sælger og Køber på Globelanders Platform. Globelander tilbyder kun en platform/et sted, hvor brugere kan kontakte hinanden vedrørende køb og salg af fast ejendom. Globelander bliver ikke en kontraherende part i sådanne tilfælde og fungerer heller ikke som mellemmand og/eller som sælger eller køber. Klager, inddrivelser og indsigelser håndteres ikke via Globelanders platform. Globelander påtager sig ikke noget ansvar med hensyn til den (købs)aftale, der er indgået mellem sælger og køber.

3.4. For at placere en annonce på Platformen skal Brugeren overholde de krav, der er defineret af Globelander på Platformen.

3.5. En annonce på Platformen vil kun vise én (1) Fast Ejendom.

3.6. Globelander anbefaler kraftigt Brugeren at kontrollere alle data vedrørende Ejendommen med kontaktpersonen som angivet på siden for annonceringen af Ejendommen, før Køberen indgår en aftale med Sælgeren. Hvis Brugeren udelukkende forlader sig på (data)beskrivelserne på Platformen, handler Brugeren på egen risiko.

3.7. Globelander kræver, at Sælger verificerer placeringen af Ejendommen. Dette omfatter brug af oplysninger fra Google Maps til nøjagtigt at placere Ejendommens placering på kortet og i regionale søgninger. Sælger accepterer, at adgang til Google Maps gives i henhold til Googles vilkår, og at Globelander ikke er ansvarlig for driften eller nøjagtigheden af Google Maps eller andet.

3.8. Globelander forbeholder sig ret til at afvise enhver annonce, som efter Globelanders opfattelse kan betragtes som en mulig overtrædelse af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser, eller som kan være forbundet med en sådan overtrædelse.

3.9. Brugeren forpligter sig til kun at give nøjagtige og opdaterede oplysninger i en annonce på platformen. Manglende overholdelse af de forpligtelser, der er beskrevet i disse generelle betingelser, kan resultere i permanent udelukkelse af brugeren fra platformen.

3.10. Globelander kan ikke garantere, at Annoncen vil blive vist i en bestemt rækkefølge på Platformen. Rækkefølgen af søgeresultater på Platformen kan variere i henhold til de præferencer og filtre, der anvendes af potentielle Købere på Platformen.

 

4. Registrering på platformen

4.1. Brugerkontoen er strengt personlig og kan ikke overdrages til tredjeparter.

4.2. Brugeren skal være mindst 18 år gammel og generelt overholde gældende love, der begrænser minimumsalderen for brug af platformen.

4.3. Registrering af en bruger på platformen er underlagt en aftale.

4.4. Efter registreringen modtager brugeren en brugerprofil, hvor de data, som brugeren har angivet, er registreret, og hvor de data, der vedrører annoncen, er angivet.

4.5. Platformen og Brugerprofilen indeholder forskellige funktioner, der har til formål at hjælpe Brugeren med at administrere reklamer på Platformen. Disse funktioner og selve Brugerprofilen er tilgængelige "som de er", og Globelander garanterer ikke, at Platformen og Brugerprofilen eller dens funktioner er komplette og fejlfri.

4.6. Gennem Brugerprofilen har Brugeren mulighed for at kommunikere med andre Brugere om bl.a. den udbudte Ejendom.

4.7. Ændringer i de brugerdata, der er angivet under registreringen, skal meddeles straks, især adresseændringer og ændring af e-mail-adresse.

4.8. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, behandles bankoplysningerne for brugere af platformen fortroligt og meddeles kun til den relevante finansielle institution i tilfælde af køb eller betalinger fra brugerens konto.

4.9. Brugeren giver Globelander tilladelse til, om nødvendigt, at videregive Brugerens kontaktoplysninger til en anden Bruger i forbindelse med køb og/eller salg af Ejendommen.

 

5. Regler for brug og håndhævelse

5.1. En bruger skal opføre sig, som det sømmer sig for en god bruger. I særdeleshed gælder følgende regler i denne artikel.

5.2. Brugeren er ansvarlig for at forstå og overholde alle love, regler, bestemmelser og kontrakter med tredjeparter og/eller andre brugere, der gælder for din annonce og/eller aftale(r), der er indgået mellem brugere. For eksempel: Nogle jurisdiktioner kan forbyde dig at sælge eller købe en fast ejendom selv (uden inddragelse af en mægler). Tjek de lokale regler for at finde ud af, hvilke love og regler der gælder. De oplysninger, vi giver om juridiske krav, er kun til orientering, og det er op til brugeren at tjekke, hvad der gælder for ham/hende. Brugeren er også eneansvarlig for håndtering, brug og behandling af andre brugeres og/eller tredjeparters personlige data i overensstemmelse med gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis en bruger har spørgsmål om lokale love og regler, anbefaler Globelander på det kraftigste at søge (lokal) juridisk rådgivning.

5.3. En bruger skal give korrekte og sandfærdige oplysninger om sin identitet, den faste ejendom og/eller andre meddelelser på platformen. Derudover bærer brugeren ansvaret for at sikre, at alle oplysninger er korrekte og opdaterede, så længe annoncen tilbydes på platformen, og/eller brugeren bruger platformen.

5.4. Brugeren bærer ansvaret for at sikre, at en annonce ikke krænker love og/eller rettigheder for nogen person og/eller enhed. En annonce må ikke indeholde falske oplysninger, personlige fornærmelser, ærekrænkende udtalelser og/eller krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder og/eller love om privatlivets fred.

5.5. En Bruger må ikke lægge henvisninger eller hyperlinks til hjemmesider uden for Platformen i forbindelse med tilbud. Sælger må ikke på nogen måde lægge referencer og/eller reklamer for et ejendomsmæglerfirma på Platformen.

5.6. En Sælger må kun udbyde Fast ejendom på Platformen, hvis Sælgeren er ejer af den faste ejendom. Globelander kan udføre identitetskontrol og anmode om bevismateriale for at fastslå eksistensen af fast ejendom og/eller en bruger og ejerskabet af den faste ejendom. Hvis Globelander har mistanke om - nogle gange endda som følge af oplysninger fra en anden bruger - at en bruger har givet falske oplysninger, anerkender en bruger, at Globelander har ret til at foretage en identitetskontrol af brugeren eller kræve, at en bruger beviser ejerskab af den faste ejendom og/eller eksistensen af den faste ejendom. Brugeren skal på Globelanders første anmodning samarbejde om ovenstående og straks fremlægge alle beviser vedrørende brugerens identitet eller bevis for ejerskab og/eller eksistens af den faste ejendom.

5.7. Det er ikke tilladt at tilgå andre brugeres brugerprofil på platformen uden forudgående samtykke fra Globelander eller samtykke fra den anden bruger.

5.8. Det er ikke tilladt ensidigt at give adgang til eller bruge platformen uden at opfylde de krav, der følger af aftalen.

5.9. Platformen må ikke bruges i strid med loven, Aftalen, disse generelle vilkår og betingelser og regler fra tredjeparter, som Globelander eller Brugeren er afhængig af for at kunne bruge Platformen.

5.10. Brug af Platformen må ikke forstyrre andre Brugere og/eller forvolde skade på Globelander. Det er ikke tilladt at starte processer eller programmer på Platformen, netværket eller Brugerens enhed, som med rimelighed kan forventes at forstyrre Platformens funktion, eller hindre andre Brugere eller forårsage (u)direkte skade.

5.11. Ved brug af platformen må brugeren ikke krænke nogen intellektuel ejendomsret eller anden rettighed tilhørende Globelander, en anden bruger og/eller en tredjepart.

5.12. Globelander er til enhver tid berettiget til, hvis Globelander mener at have rimelige grunde til at gøre det, at fjerne indhold, der er lagt ud af eller på vegne af brugere, og/eller at slette hele kontoen, uden at Globelander på nogen måde er ansvarlig over for brugeren eller tredjeparter som følge af en sådan fjernelse.

5.13. Det er ikke tilladt at (lade) indholdet konsultere på en automatiseret måde, f.eks. via scripts, spiders og/eller bots.

5 5.14. Det er ikke tilladt at kopiere dele af platformen og/eller dens indhold, undtagen i det omfang det er nødvendigt for effektivt at få adgang til platformen og/eller dens indhold via internettet og for at implementere det til brug, der er godkendt af os. Kopieret materiale må ikke genudgives.

5.15. Meddelelser, der sendes via Platformen og/eller Globelanders Brugerprofil, må kun vedrøre reelle forespørgsler om køb og salg af Ejendommen. Globelander tolererer ikke afsendelse af spam eller uopfordret kommerciel kommunikation eller videregivelse af en potentiel Købers personlige oplysninger til en Tredjepart, medmindre en Sælger har opnået udtrykkeligt samtykke fra den potentielle Køber. Sælger accepterer at beskytte potentielle køberes personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende love og regler og i hvert tilfælde med en rimelig standard for omhu. Sælger påtager sig alt ansvar for misbrug, tab eller uautoriseret transmission af sådanne oplysninger.

5.16. Ved placering/upload af indhold (herunder - men ikke begrænset til - tekster og billeder) på eller i Platformen, giver Brugeren Globelander en ikke-eksklusiv, royaltyfri og ubegrænset brugsret til sådant indhold. Indholdet skal være sandfærdigt og vises på platformen. Indholdet må heller ikke indeholde falske og/eller vildledende oplysninger, må ikke vise nogen personer og må ikke krænke tredjeparters privatliv eller intellektuelle ejendomsrettigheder.

5.17. Hvis Globelander opdager upassende adfærd eller ulovligt eller på anden måde ulovligt indhold fra en bruger, er Globelander berettiget til straks og uden yderligere varsel at blokere brugerens adgang permanent eller i en periode, der fastsættes af Globelander, og til at fjerne indholdet og/eller andre data. Ved at gøre dette vil brugeren miste alle sine muligheder for at bruge platformen (herunder alle data, der er gemt derpå), uden at brugeren er berettiget til erstatning eller kompensation. Ved upassende adfærd forstås - men ikke udelukkende - adfærd i strid med loven, Aftalen, disse Vilkår og Betingelser og i øvrigt upassende adfærd.

5.18. Hvis brugeren mener at observere upassende adfærd eller ulovligt eller på anden måde ulovligt indhold fra en anden bruger på platformen, kan brugeren rapportere dette til Globelander på https://www.globelander.com/contact/. For at behandle anmeldelsen har Globelander brug for følgende oplysninger:

5.18.1 Navn og e-mailadresse;

5.18.2. en nøjagtig URL til det sted, hvor den påståede upassende adfærd er synlig på platformen, og andre oplysninger, der er nødvendige for, at Globelander kan identificere det pågældende indhold og den pågældende bruger; 5.18.3. grundene til, at du mener, at der er tale om upassende adfærd eller ulovligt eller på anden måde ulovligt indhold. Globelander vil behandle klagen så hurtigt som muligt.

 

6. Platformens tilgængelighed og afhængighed af tredjeparter

6.1. Selvom Globelander gør sig alle rimelige anstrengelser, kan Globelander ikke garantere, at Platformen altid vil være komplet, korrekt, nøjagtig eller opdateret, eller at Platformen altid vil være online og tilgængelig, eller at Platformen vil være egnet til det formål, som Brugeren har til hensigt at bruge den til. Globelander gør alt for at behandle alle kommentarer vedrørende platformen seriøst og foretage forbedringer, hvor Globelander finder det nødvendigt. Eventuelle unøjagtigheder kan rapporteres via https://www.globelander.com/contact/.

6.2. Globelander er berettiget til at tage sin Platform midlertidigt ud af brug, herunder (men ikke begrænset til) at tage den offline, til vedligeholdelse, opdateringer eller af enhver anden grund.

6.3. Globelander garanterer ikke, at Platformen altid er fri for ondsindede computerkoder og/eller indtrængen, såsom - men ikke udelukkende - vira, orme og trojanske heste. Det er brugerens ansvar at sikre, at brugerens netværk og de enheder, der er forbundet med det, er tilstrækkeligt beskyttet mod sådanne uønskede elementer.

6.4. Til levering af platformen er Globelander i nogen grad afhængig af tredjeparter, såsom (men ikke udelukkende) softwareleverandøren til platformen, hostingpartnere, internetudbydere, betalingssystemudbydere og netværksoperatører. Disse tredjeparter kan fastsætte deres egne vilkår og betingelser for brugen af de tjenester, de tilbyder Globelander og brugeren. Globelander kan ikke garantere tilgængeligheden og brugen af tredjeparters tjenester og de mulige konsekvenser af fuldstændig eller midlertidig manglende eller utilstrækkelig levering af tjenester fra tredjeparter og tredjeparters manglende accept af kommentarer og bemærkninger fra Globelander eller brugeren. De gældende (generelle) vilkår og betingelser for tredjeparter er tilgængelige for inspektion på Globelanders kontor.

6.5. Platformen kan indeholde data leveret af Tredjeparter eller indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er en del af Globelander. Globelander har ingen kontrol over de produkter og tjenester, der tilbydes af disse tredjeparter, og Globelander er ikke ansvarlig for vildledende reklamer, som udelukkende er den relevante tredjeparts ansvar. Links eller reklamer fra tredjeparter på platformen skal ikke fortolkes som en godkendelse fra Globelander af nogen art. Brugeren holder derfor Globelander skadesløs for alle krav og/eller tvister af enhver art, der opstår som følge af eller på nogen måde er relateret til sådanne tvister med tredjeparter.

 

7. Abonnement

7.1. En Aftale mellem Brugeren og Globelander opstår ved Brugerens indgåelse af et Abonnement. Aftalen indgås, når Brugeren anvender funktionen "Indgå abonnement", og verifikationsbetalingen er foretaget til Globelander. Bekræftelsesbetalingen beløber sig til €0,01). Der er tre typer abonnementer, som Brugeren kan tegne på Platformen: se mere information om de forskellige abonnementer her: https://www.globelander.com/abonnementen/.

7.2. Så snart Brugeren betaler Abonnementsbekræftelsen til Globelander via Platformen, indgås der en Aftale mellem Brugeren og Globelander, og Brugeren får adgang til Platformen.

7.3. Der skal betales et månedligt gebyr til Globelander for brug af Platformen. Det månedlige gebyr opkræves, når Abonnementet indgås, og opkræves automatisk fra Brugeren hver måned derefter til det kontonummer, som Brugeren har oplyst til dette formål. Globelander forbeholder sig ret til at ændre tidspunktet for opkrævning af det månedlige gebyr, for eksempel i tilfælde af at det månedlige gebyr ikke kan opkræves på grund af en utilstrækkelig banksaldo.

7.4. Ved at bruge Abonnementet bemyndiger Brugeren Globelander til månedligt at debitere det månedlige gebyr til den til enhver tid gældende sats samt andre omkostninger, som Brugeren pådrager sig i forbindelse med brugen af Platformen, via den betalingsmetode, som Brugeren har valgt.

7.5. Globelander er berettiget til at opsige Aftalen uanset årsag ved at give Brugeren et varsel på 1 måned og vil informere Brugeren herom skriftligt.

7.6. Globelander er berettiget til at umuliggøre adgang til Platformen (eller dele heraf) med øjeblikkelig virkning og/eller opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis:

7.6.1. Globelander ikke er i stand til at opkræve det skyldige gebyr via den angivne betalingsmetode, eller hvis et allerede opkrævet beløb bliver tilbageført;

7.6.2. Brugeren i væsentlig grad overtræder disse vilkår og betingelser og/eller enhver anden politik fra Globelander;

7.6.3. brugeren overtræder gældende love og bestemmelser;

7.6.4. en sådan handling er nødvendig for at beskytte Globelanders, dets brugeres og/eller tredjeparters personlige sikkerhed og/eller ejendom; eller

7.6.5. Brugerens konto har været inaktiv i mere end 2 år.

7.7. Hvis Globelander ikke er i stand til at opkræve det skyldige gebyr via den angivne betalingsmetode, vil eventuelle opkrævnings- og inddrivelsesomkostninger blive båret af Brugeren.

7.8. Globelander foretager ikke refusioner eller krediteringer (for delvist benyttede perioder).

7.9. Ved opsigelse af Abonnementet bortfalder alle Brugerens krav mod Globelander.

7.10. Brugeren kan til enhver tid opsige Abonnementet, dog mindst én (1) dag før den dag, hvor det næste (månedlige) gebyr opkræves. Efter opsigelsen vil brugeren opretholde adgang til platformen i den periode, for hvilken det (månedlige) gebyr blev opkrævet, hvorefter abonnementet vil blive afbrudt. Opsigelse af et midlertidigt abonnement, dvs. et abonnement, der er tegnet for en bestemt periode (f.eks. 6 eller 12 måneder), er ikke muligt. Midlertidige abonnementer ophører automatisk efter udløbet af den pågældende periode.

7.11. Hvis brugeren er en forbruger, har brugeren ved starten af den første abonnementsperiode ret til at opsige aftalen uden at angive grunde i 14 dage. Denne betænkningstid begynder på tidspunktet for indgåelse af abonnementet.

7.12. Hvis Forbrugeren ønsker at udøve sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at underrette Globelander herom senest 14 dage efter Abonnementets begyndelse. Forbrugeren skal gøre opmærksom på dette ved hjælp af modelformularen. Modelformularen kan findes på Globelanders hjemmeside (https://www.globelander.com/wpcontent/uploads/2024/03/Modelformulier-voor-ontbinding-en-herroeping-Globelander.pdf).

 

8. Priser og betalinger

8.1. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er priser eller enhver anden erklæring fra Globelander i euro inklusive moms.

8.2. Det månedlige Abonnementsgebyr kan nulstilles årligt. Globelander tilbyder ingen prisbeskyttelse eller refusion i tilfælde af en prisnedsættelse og/eller et kampagnetilbud.

8.3. En stigning i kostprisbestemmende faktorer (såsom - men ikke udelukkende - ændringer i love og regler, regeringsforanstaltninger, valutasvingninger eller ændringer i priserne på nødvendige materialer og råmaterialer), der opstår efter aftalens indgåelse, kan videregives af Globelander til brugeren. Hvis brugeren er en forbruger, må Globelander kun videregive lovbestemte prisstigninger (såsom - men ikke udelukkende - en momsstigning) til brugeren.

8.4. Hvis prisstigningen sker, mens aftalen mellem brugeren og Globelander er indgået for mindre end tre måneder siden, har brugeren, hvis denne er forbruger, ret til at opsige aftalen.

8.5. En stigning i det periodiske bidrag til abonnementet som følge af artikel 8.3 vil blive meddelt brugeren skriftligt mere end en måned i forvejen. 8

8.6. De forskellige betalingsmetoder kan ændre sig fra tid til anden. De seneste muligheder er angivet på platformen.

8.7. Hvis en Bruger misligholder en betaling, f.eks. hvis Globelander ikke er i stand til at opkræve det månedlige gebyr, er Globelander berettiget til, uanset om det sker gennem Tredjeparter eller ej, at opkræve de relevante betalinger (eller få dem opkrævet), plus de lovbestemte renter, der skal betales herfor, samt de udenretslige omkostninger, der er påløbet og vil blive påløbet.

8.8. Brugeren er først frigjort for sine betalingsforpligtelser, når det skyldige beløb er modtaget ubetinget af Globelander.

8.9. Brugeren giver Globelander tilladelse til, gennem Tredjeparter eller på anden måde, at udføre alle handlinger, der er nødvendige for at foretage en betaling på den betalingsmetode, som Brugeren har valgt.

8.10. Globelander bruger bl.a. Mollie B.V.'s betalingssystem til at behandle betalinger. Mollie B.V. har en licens til levering af betalingstjenester i overensstemmelse med finanstilsynsloven (Wwft), og er som sådan under tilsyn af De Nederlandse Bank under referencenummer F0038.

 

9. Ansvar, skadesløsholdelse og erstatning

9.1. Globelander er aldrig ansvarlig for nogen skade (hvis nogen) som følge af at følge råd givet på Platformen, mangler i eller til Platformen og brugen af Platformen. Beskrivelserne af Ejendommen og andre oplysninger på Platformen er beregnet til informationsformål og markedsføring. Globelander er under ingen omstændigheder ansvarlig for deres nøjagtighed.

9.2. Globelander påtager sig intet ansvar for aftaler indgået mellem en (potentiel) Køber og Sælger, og Globelander er heller ikke ansvarlig for handlinger eller undladelser fra en (potentiel) Køber eller Tredjepart i forbindelse med køb og/eller salg af Fast Ejendom.

9.3. Globelander er aldrig ansvarlig for varer købt eller solgt og/eller tjenester leveret eller arbejde udført af Brugeren og Tredjeparter. Globelander er heller ikke ansvarlig for fejl begået af personale og andre medhjælpere eller Tredjeparter, som Globelander har engageret i forbindelse med opfyldelsen af Aftalen.

9.4. Brugeren er fuldt ansvarlig for nøjagtigheden og fuldstændigheden af og/eller mangler i den tilbudte Ejendom. Globelander er aldrig ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder og/eller mangler i Sælgers Ejendomme.

9.5. Brugeren er fuldt ansvarlig for brugen af Platformen, nøjagtigheden af indholdet - herunder når Brugeren instruerer Globelander i at ændre eller uploade indholdet på vegne af Brugeren - (herunder, men ikke begrænset til, tekster og billeder), som Brugeren opslår på eller i Platformen. Globelander garanterer ikke for lovligheden, korrektheden og nøjagtigheden af indhold, der er lagt ud af brugere.

9.6. Brugeren garanterer, at denne er berettiget til at lægge indholdet ud på eller i Platformen, og at denne derved ikke krænker Tredjeparters rettigheder, og skadesløsholder Globelander for ethvert krav vedrørende det indhold, som Brugeren har lagt ud på eller i Platformen.

9.7. Globelander er ikke ansvarlig for skader eller krav fra tredjeparter i forbindelse med indhold tilføjet af brugere.

9.8. Hvis Globelander bliver ansvarlig, er ansvaret pr. hændelse eller række af hændelser med en fælles årsag under alle omstændigheder begrænset til det beløb, der udbetales af ansvarsforsikringen for den pågældende sag.

9.9. Hvis ansvarsforsikringsselskabet ikke udbetaler, eller hvis skaden ikke er dækket, er Globelanders ansvar begrænset til fakturabeløbet.

9.10. I tilfælde af erstatningsansvar er Globelander kun ansvarlig for direkte skade. Ved direkte skade forstås rimelige omkostninger til at fastslå årsagen til og omfanget af skaden, for så vidt fastlæggelsen vedrører skade som nævnt i dette afsnit, og eventuelle rimelige omkostninger, der er afholdt for at få Globelanders mangelfulde ydelse til at overholde Aftalen, for så vidt de kan henføres til Globelander. Og rimelige omkostninger, der er afholdt for at forhindre eller begrænse skaden, i det omfang Brugeren beviser, at sådanne omkostninger har ført til en begrænsning af den direkte skade.

9.11. Globelander er aldrig ansvarlig for indirekte skader, herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, tabte besparelser, forretningsafbrydelser og skader på tredjeparter, selv i tilfælde af manglende eller forkert opfyldelse af en forpligtelse til afhjælpning.

9.12. Alle begrænsninger eller udelukkelser af ansvar i aftalen og disse generelle vilkår og betingelser gælder ikke, hvis skaden er et resultat af forsæt eller bevidst hensynsløshed fra Globelander eller dets administrerende underordnede.

 

10. Privatlivets fred

10.1. Globelander respekterer privatlivets fred for alle brugere af platformen. Globelander vil sikre, at de personlige oplysninger, der gives til Globelander, behandles fortroligt. Denne bestemmelse gælder udelukkende for Platformen. Globelander er ikke ansvarlig for privatlivspolitikken hos tredjeparter, der er tilgængelige via vores platform.

10.2. Brugeren skal overholde alle gældende love og bestemmelser inden for privatlivets fred og behandling af personoplysninger, såsom (men ikke begrænset til) loven om (implementering af) den generelle databeskyttelsesforordning ((U)AVG). Hvis brugeren leverer data eller dokumenter til Globelander i relation til ovenstående, skal brugeren kontrollere sådanne data eller dokumenter (eller få dem kontrolleret) for overholdelse af de gældende love og regler. Levering af sådanne data eller dokumenter sker for brugerens egen regning og risiko. Globelander kan ikke holdes ansvarlig for unøjagtigheder eller udeladelser i sådanne oplysninger eller dokumenter.

10.3. Globelander kan have forpligtelser over for tredjeparter i henhold til lovgivningen om behandling af personoplysninger (såsom (U)AVG), såsom forpligtelsen til at give oplysninger samt at tillade inspektion, rettelse og sletning af personoplysninger for de involverede. Brugeren vil, så vidt det er teknisk muligt, samarbejde med de forpligtelser, der skal opfyldes af Globelander. De omkostninger, der er forbundet med et sådant samarbejde, er ikke inkluderet i Globelanders aftalte priser og gebyrer og bæres fuldt ud af brugeren.

10.4. Hvis Globelander holdes ansvarlig af en tredjepart, herunder (men ikke begrænset til) offentlige myndigheder, på grund af brugerens manglende overholdelse af aftalen, disse generelle vilkår og betingelser eller love og bestemmelser inden for privatlivets fred og tjenesteudbyderens behandling af personoplysninger, eller hvis der pålægges sanktioner, bøder eller andre foranstaltninger, er brugeren forpligtet til at holde Globelander skadesløs, og brugeren vil yde Globelander al nødvendig bistand i enhver sag i den henseende. Alle omkostninger og skader fra Globelanders side som følge heraf skal bæres fuldt ud af brugeren.

10.5. Hver af parterne garanterer, at alle oplysninger modtaget fra den anden part, som er kendt eller burde være kendt for at være af fortrolig karakter, skal forblive hemmelige. Den part, der modtager fortrolige oplysninger, må kun anvende dem til det formål, hvortil de er givet. Oplysninger betragtes under alle omstændigheder som fortrolige, hvis de betegnes som sådan af en af parterne. Globelander kan ikke holdes ansvarlig for dette, hvis videregivelse af data til en tredjepart er nødvendig i henhold til en retskendelse, en lovbestemmelse eller for korrekt udførelse af aftalen.

Nulstil adgangskode

Indtast din e-mailadresse, så sender vi dig et link til at ændre din adgangskode.

Tilmeld dig hos Globelander

Tilmeld dig med e-mail

Tilmeld dig hos Globelander

Opret en agentkonto

Administrer dine opslag, din profil og meget mere

Opret en agentkonto

Administrer dine opslag, din profil og meget mere

Tilmeld dig med e-mail
da_DKDansk