Általános szerződési feltételek

1. Feltételek

1.1. Ezekben az általános szerződési feltételekben a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.1.1. Globelander: A Karinhuis Verkoopexpert Academie B.V. (a továbbiakban Globelander) egy olyan vállalat, amely az ingatlanok keresletét és kínálatát hozza össze a platformján.

1.1.2. Harmadik felek: bármely más személy (jogi személy), aki nem Globelander vagy Felhasználó.

1.1.3. Platform: minden lehetséges online és offline alkalmazás, weboldal és szolgáltatás, amelyet a Globelander nyújt/elérhetővé tesz, beleértve (de nem kizárólagosan) a www.globelander.com platformot.

1.1.4. Felhasználási profil: a Felhasználó platformhasználati profilja, amelyben a Felhasználó által megadott adatok - többek között, de nem kizárólagosan - az Ingatlanra vonatkozó adatok szerepelnek.

1.1.5. Ingatlan: a Polgári Törvénykönyv 3:3. cikkének (1) bekezdése szerinti ingatlanok. Ez a cikk megfelelően alkalmazandó a külföldön található ingatlanokra is.

1.1.6. Felhasználó: az a személy, aki előfizetést kötött a Globelanderrel, és ténylegesen használni kívánja vagy használja a Platformot. A Felhasználó egyben Eladót, Vevőt is jelent.

1.1.7. Réz: Bármely természetes és/vagy jogi személy, aki a Platformon keresztül Ingatlant kíván vásárolni egy Eladótól. A Vevő a Feltételek értelmében mindig Felhasználónak is minősül.

1.1.8. Eladó: Bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az Ingatlan tulajdonosa, és az Ingatlant a Globelander platformján keresztül kínálja. Az Eladó az Általános Szerződési Feltételek értelmében mindig Felhasználónak minősül.

1.1.9. Fogyasztó: olyan Felhasználó, aki nem a kereskedelmi, üzleti, kézműves vagy hivatásához kapcsolódó célból jár el.

1.1.10. Megállapodás: a Megállapodás, amely a Globelander és a Felhasználó között a Platformon keresztül történő munkavégzésre, szállításokra és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások összessége.

1.1.11. Előfizetés: Globelander előfizetés, amely korlátlan hozzáférést biztosít a Globelander előfizetési szolgáltatásához.

1.1.12. Elállási jog: a Fogyasztó lehetősége arra, hogy a gondolkodási időn belül lemondjon a megállapodásról.

1.1.13. Reflexiós időszak: az az időszak, amelyen belül a fogyasztó élhet elállási jogával.

 

2. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazhatósága

2.1. Ezek az általános szerződési feltételek a Globelander valamennyi Szerződésére, ajánlatára, valamint valamennyi termékére és szolgáltatására vonatkoznak, hacsak másképp nincs meghatározva.

2.2. A Platform és az azon kínált szolgáltatások használatával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti ezeket a feltételeket. Amennyiben nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, a Globelander arra kéri a Felhasználót, hogy ne használja tovább a Platformot.

2.3. A Globelander-t nem kötik a harmadik felek és/vagy a Felhasználó általános szerződési feltételei. A Globelander a harmadik felek és/vagy a Felhasználó általános szerződési feltételeit kifejezetten elutasítja.

2.4. A Globelander időről időre felülvizsgálhatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket különböző okokból, például az üzleti tevékenység változása, új, megváltozott vagy lejárt termékek, szolgáltatások és/vagy funkciók, vagy az alkalmazandó törvények és előírások változása miatt. A Globelander időben tájékoztatja a 2 Felhasználót az Általános Szerződési Feltételek változásairól. A Globelander továbbá azt tanácsolja a Felhasználónak, hogy rendszeresen látogassa ezt az oldalt, hogy megtekinthesse a legfrissebb általános szerződési feltételeket.

2.5. Eltérő kikötések, (szóbeli) megállapodások, ígéretek vagy megállapodások csak akkor és annyiban érvényesek, amennyiben azokat a Globelander képviselője kifejezetten írásban megerősítette.

2.6. A jelen általános szerződési feltételek egy vagy több rendelkezésének törlése vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ilyen esetben a Felhasználó és a Globelander kötelesek kölcsönös konzultációkat folytatni annak érdekében, hogy az érintett kikötés tekintetében helyettesítő megállapodásra jussanak. Az eredeti kikötés célját és célját a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik.

2.7. Ha a jelen általános szerződési feltételek egy vagy több rendelkezésének értelmezése tekintetében kétértelműség áll fenn, vagy olyan helyzet merül fel, amelyet a jelen általános szerződési feltételek nem szabályoznak, az értelmezésnek a jelen rendelkezések szellemében kell történnie.

2.8. Ha a Globelander nem minden esetben követeli meg a jelen általános szerződési feltételek szigorú betartását, ez nem jelenti azt, hogy azok rendelkezései ne lennének alkalmazandók, vagy hogy a Globelander bármilyen mértékben elveszítené a jogot, hogy más esetekben megkövetelje a jelen általános szerződési feltételek szigorú betartását.

 

3. A platform

3.1. A Globelander nem tekinthető ingatlanügynökségnek. A Platformon elérhető ingatlanhirdetésekkel kapcsolatos minden tartalom a Felhasználók által biztosított, és nem a Globelander ellenőrzése alatt áll. Ezért a Globelander nem tudja garantálni, hogy az Ingatlanhirdetésekben megjelenő képek, leírások és egyéb részletek pontosak és teljesek. A Felhasználó feladata továbbá annak ellenőrzése, hogy az Eladó valóban az Ingatlan tulajdonosa-e, és jogosult-e az Ingatlan értékesítésére.

3.2. A Felhasználó a Platformon hirdetést adhat fel, hogy Ingatlant kínáljon eladásra, vagy felhívást adhat fel, amelyben kifejezi, hogy a Felhasználó Ingatlant keres. A Globelander a Platformon egyéb eszközöket és funkciókat is kínálhat, amelyek lehetővé teszik a Felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással, és adásvételi szerződést kössenek egymással az Ingatlanokkal kapcsolatban.

3.3. Az Eladó és a Vevő közötti megállapodás nem a Globelander Platformján jön létre. A Globelander csak egy platformot/helyszínt kínál a Felhasználók számára, hogy kapcsolatba lépjenek egymással az ingatlanok adás-vételével kapcsolatban. A Globelander ilyen esetekben nem válik szerződő féllé, és nem jár el közvetítőként és/vagy Eladóként vagy Vevőként. Panaszok, behajtások és kifogások nem a Globelander platformján keresztül kerülnek kezelésre. A Globelander nem vállal felelősséget az Eladó és a Vevő között létrejött (adásvételi) szerződéssel kapcsolatban.

3.4. Hirdetés elhelyezéséhez a Felhasználónak meg kell felelnie a Globelander által a Platformon meghatározott követelményeknek.

3.5. Egy hirdetés a Platformon csak egy (1) Ingatlant jelenít meg.

3.6. A Globelander nyomatékosan ajánlja a Felhasználónak, hogy mielőtt a Vevő szerződést köt az Eladóval, ellenőrizze az Ingatlanra vonatkozó összes adatot az Ingatlan hirdetési oldalán megadott kapcsolattartónál. Amennyiben a Felhasználó kizárólag a Platformon található (adat)leírásokra hagyatkozik, a Felhasználó saját felelősségére jár el.

3.7. A Globelander megköveteli az Eladótól, hogy ellenőrizze az Ingatlan elhelyezkedését. Ez magában foglalja a Google Maps információinak használatát az Ingatlan helyének pontos elhelyezéséhez a térképen és a regionális keresésekben. Az Eladó elfogadja, hogy a Google Maps-hez való hozzáférés a Google feltételei szerint történik, és hogy a Globelander nem felelős a Google Maps működéséért vagy pontosságáért, illetve egyébként sem.

3.8. A Globelander fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden olyan hirdetést, amely a Globelander véleménye szerint a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének lehetséges megsértésének tekinthető, vagy ilyen jogsértéssel hozható összefüggésbe.

3.9. A Felhasználó vállalja, hogy csak pontos és naprakész információkat ad meg a Platformon megjelenő hirdetésben. A jelen általános feltételekben leírt kötelezettségek be nem tartása a Felhasználó végleges kizárását eredményezheti a Platformról.

3.10. A Globelander nem tudja garantálni, hogy a Hirdetések meghatározott sorrendben jelennek meg a Platformon. A keresési eredmények sorrendje a Platformon a potenciális Vevők által a Platformon használt preferenciák és szűrők szerint változhat.

 

4. Regisztráció a platformon

4.1. A felhasználói fiók szigorúan személyes és nem ruházható át harmadik félre.

4.2. A Felhasználónak legalább 18 évesnek kell lennie, és általában meg kell felelnie a Platform használatának alsó korhatárát korlátozó hatályos jogszabályoknak.

4.3. A Felhasználó regisztrációja a Platformon egy Megállapodás tárgyát képezi.

4.4. A regisztrációt követően a Felhasználó kap egy felhasználói profilt, amelyben a Felhasználó által megadott adatok regisztrálva vannak, és amelyben a hirdetéssel kapcsolatos adatok szerepelnek.

4.5. A Platform és a felhasználói profil különböző funkciókat biztosít, amelyek célja, hogy segítsék a Felhasználót a Platformon található hirdetések kezelésében. Ezek a funkciók és maga a Felhasználói profil "ahogy van" alapon állnak rendelkezésre, és a Globelander nem garantálja, hogy a Platform és a Felhasználói profil vagy annak funkciói teljesek és hibamentesek.

4.6. A Felhasználói profilon keresztül a Felhasználónak lehetősége van más Felhasználókkal kommunikálni, többek között a kínált Ingatlanokkal kapcsolatban.

4.7. A regisztráció során megadott felhasználói adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul közölni kell, különösen a cím és az e-mail cím változását.

4.8. Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a Platform felhasználóinak banki adatait bizalmasan kezeljük, és csak a Felhasználó számlájáról történő vásárlások vagy fizetések esetén közöljük az illetékes pénzintézettel.

4.9. A Felhasználó felhatalmazza a Globelandert, hogy szükség esetén a Felhasználó elérhetőségi adatait az Ingatlan vásárlásával és/vagy eladásával kapcsolatban egy másik Felhasználónak továbbítsa.

 

5. Használati szabályok és végrehajtás

5.1. A Felhasználónak úgy kell viselkednie, ahogy az egy jó felhasználóhoz illik. Ebben a cikkben különösen a következő szabályok érvényesek.

5.2. A Felhasználó felelős azért, hogy megértse és betartsa a harmadik felekkel és/vagy más Felhasználókkal kötött, az Ön listájára és/vagy a Felhasználók között létrejött megállapodás(ok)ra vonatkozó törvényeket, szabályokat, előírásokat és szerződéseket. Például: egyes joghatóságok megtilthatják, hogy Ön saját maga (bróker bevonása nélkül) eladjon vagy megvásároljon egy ingatlant. Kérjük, ellenőrizze a helyi szabályokat, hogy megtudja, mely törvények és rendeletek alkalmazandók. A jogi követelményekkel kapcsolatos információink csak tájékoztató jellegűek, a Felhasználó feladata, hogy ellenőrizze, milyen 4 vonatkozik rá. A Felhasználó kizárólagos felelőssége továbbá, hogy más Felhasználók és/vagy harmadik felek személyes adatait az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezelje, használja és dolgozza fel. Ha a Felhasználónak kérdései vannak a helyi törvényekkel és szabályozásokkal kapcsolatban, a Globelander erősen ajánlja, hogy kérjen (helyi) jogi tanácsot.

5.3. A Felhasználó köteles a személyazonosságára, az Ingatlanra és/vagy egyéb bejelentésekre vonatkozó adatokat a Platformon helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. Ezen túlmenően a Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy minden információ helyes és naprakész legyen mindaddig, amíg a hirdetést a Platformon kínálják és/vagy a Felhasználó a Platformot használja.

5.4. A Felhasználó felelős azért, hogy a hirdetés ne sértse semmilyen személy és/vagy szervezet törvényeit és/vagy jogait. A hirdetés nem tartalmazhat hamis információkat, személyes sértéseket, rágalmazó kijelentéseket és/vagy a szellemi tulajdonjogok és/vagy a magánélet védelmére vonatkozó jogszabályok megsértését.

5.5. A Felhasználó az ajánlatok keretében nem tehet közzé hivatkozásokat vagy hiperhivatkozásokat a Platformon kívüli weboldalakra. Az Eladó semmilyen értelemben nem tehet közzé a Platformon ingatlanügynökségre vonatkozó hivatkozásokat és/vagy hirdetéseket.

5.6. Az Eladó csak akkor kínálhat Ingatlant a Platformon, ha az Eladó az Ingatlan tulajdonosa. A Globelander személyazonossági ellenőrzést végezhet és bizonyítékokat kérhet az Ingatlan és/vagy a Felhasználó létezésének és az Ingatlan tulajdonjogának megállapítása érdekében. Amennyiben a Globelander azt gyanítja - esetenként akár egy másik Felhasználó által megadott információk eredményeként -, hogy a Felhasználó hamis adatokat szolgáltatott, a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Globelander jogosult a Felhasználó személyazonosságának ellenőrzését elvégezni, vagy a Felhasználótól az Ingatlan tulajdonjogának és/vagy az Ingatlan létezésének igazolását kérni. A Globelander első felszólítására a Felhasználó köteles együttműködni a fentiekben foglaltakkal, és haladéktalanul rendelkezésre bocsátani a Felhasználó személyazonosságára vonatkozó minden bizonyítékot, illetve az Ingatlan tulajdonjogának és/vagy létezésének igazolását.

5.7. A Globelander előzetes beleegyezése vagy a másik Felhasználó beleegyezése nélkül nem megengedett más Felhasználók felhasználói profiljához való hozzáférés a Platformon belül.

5.8. A Platformhoz való egyoldalú hozzáférés biztosítása vagy annak használata a Szerződésből eredő követelmények teljesítése nélkül nem megengedett.

5.9. A Platform nem használható a törvény, a Megállapodás, a jelen általános szerződési feltételek és azon harmadik felek szabályainak megsértésével, amelyektől a Globelander vagy a Felhasználó függ a Platform használatában.

5.10. A Platform használata nem zavarhatja más Felhasználókat és/vagy nem okozhat kárt a Globelander számára. Tilos a Platformon, a hálózaton vagy a Felhasználó eszközén olyan folyamatokat vagy programokat indítani, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy zavarják a Platform működését, vagy akadályozzák más Felhasználókat, illetve (nem)közvetlen kárt okoznak.

5.11. A Platform használata során a Felhasználó nem sértheti meg a Globelander, egy másik Felhasználó és/vagy egy harmadik fél szellemi tulajdonjogát vagy egyéb jogát.

5.12. A Globelander bármikor jogosult, ha úgy ítéli meg, hogy erre ésszerű oka van, eltávolítani a Felhasználó által vagy nevében közzétett tartalmakat és/vagy törölni a teljes fiókot anélkül, hogy a Globelander bármilyen módon felelősséggel tartozna a Felhasználó vagy Harmadik felek felé az eltávolítás miatt.

5.13. Tilos a tartalom automatizált módon, pl. szkriptek, pókok és/vagy robotok segítségével történő megtekintése.

5 5.14. Ön nem jogosult a Platform és/vagy annak tartalma bármely részének másolására, kivéve a Platform és/vagy annak tartalmának az interneten keresztül történő hatékony eléréséhez és az általunk engedélyezett használatra történő felhasználásához szükséges mértékig. A másolt anyagokat nem lehet újra közzétenni.

5.15. A Platformon és/vagy a Globelander felhasználói profilján keresztül küldött üzenetek kizárólag az Ingatlanok adásvételével és eladásával kapcsolatos valódi megkeresésekre vonatkozhatnak. A Globelander nem tolerálja a spam vagy kéretlen kereskedelmi kommunikáció küldését, illetve a potenciális Vevő személyes adatainak harmadik féllel való közlését, kivéve, ha az Eladó a potenciális Vevő kifejezett beleegyezésével rendelkezik. Az Eladó vállalja, hogy a potenciális Vevők személyes adatait az alkalmazandó törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően és minden esetben az ésszerű gondossági előírásoknak megfelelően védi. Az Eladó vállal minden felelősséget az ilyen információk visszaélésszerű felhasználásáért, elvesztéséért vagy jogosulatlan továbbításáért.

5.16. Amikor a Felhasználó tartalmat (beleértve - de nem kizárólagosan - szövegeket és képeket) helyez el/feltölt a Platformon vagy a Platformon, a Globelander számára nem kizárólagos, jogdíjmentes és korlátlan felhasználási jogot biztosít az ilyen tartalom tekintetében. A tartalomnak a valóságnak megfelelőnek kell lennie, és a Platformon kell megjelennie. Továbbá a tartalom nem tartalmazhat hamis és/vagy félrevezető információkat, nem mutathat személyeket, és nem sértheti a magánéletet, valamint a harmadik felek szellemi tulajdonjogait.

5.17. Ha a Globelander egy Felhasználó helytelen viselkedését vagy illegális vagy egyébként jogellenes tartalmát észleli, a Globelander jogosult azonnal és további értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférését véglegesen vagy a Globelander által meghatározott időre letiltani, és a tartalmat és/vagy egyéb adatokat eltávolítani. Ezáltal a Felhasználó elveszíti a Platformmal kapcsolatos valamennyi használati lehetőségét (beleértve az azon tárolt adatokat is), anélkül, hogy a Felhasználó kártérítésre vagy kártalanításra lenne jogosult. Helytelen magatartás alatt - de nem kizárólagosan - a törvényt, a Szerződést, a jelen Általános Szerződési Feltételeket sértő és egyébként nem megfelelő magatartás értendő.

5.18. Ha a Felhasználó úgy véli, hogy egy másik Felhasználó helytelen viselkedését vagy illegális vagy más módon jogellenes tartalmat észlel a Platformon, a Felhasználó ezt jelentheti a Globelandernek a következő címen https://www.globelander.com/contact/. Az értesítés feldolgozásához a Globelandernek a következő információkra van szüksége:

5.18.1 Név és e-mail cím;

5.18.2. annak a helynek a pontos URL-címe, ahol az állítólagos helytelen magatartás látható a Platformon, valamint egyéb olyan információk, amelyek szükségesek a Globelander számára az érintett tartalom és Felhasználó azonosításához; 5.18.3. az okok, amelyek miatt Ön szerint helytelen magatartás vagy illegális vagy más módon jogellenes tartalom történt. A Globelander a lehető leghamarabb foglalkozik a panasszal.

 

6. A platform elérhetősége és a harmadik felektől való függés

6.1. Bár a Globelander minden ésszerű erőfeszítést megtesz, a Globelander nem tudja garantálni, hogy a Platform mindig teljes, helyes, pontos vagy frissített lesz, vagy hogy a Platform mindig online és elérhető lesz, vagy hogy a Platform alkalmas lesz arra a célra, amelyre a Felhasználó használni kívánja. A Globelander mindent megtesz annak érdekében, hogy a Platformmal kapcsolatos észrevételeket komolyan kezelje, és javításokat végezzen, amennyiben a Globelander ezt szükségesnek tartja. Bármilyen pontatlanságot a következő címen lehet jelenteni https://www.globelander.com/contact/.

6.2. A Globelander jogosult arra, hogy a Platformot ideiglenesen használaton kívül helyezze, beleértve (de nem kizárólagosan) a karbantartás, frissítés vagy bármely más ok miatt történő offline állapotba helyezést.

6.3. A Globelander nem garantálja, hogy a Platform mindig mentes a rosszindulatú számítógépes kódoktól és/vagy behatolásoktól, mint például - de nem kizárólag - vírusoktól, férgektől és trójai falovaktól. A Felhasználó felelőssége, hogy gondoskodjon arról, hogy a Felhasználó hálózata és a hozzá csatlakoztatott eszközök megfelelően védve legyenek az ilyen nemkívánatos behatások ellen.

6.4. A Globelander a Platform nyújtása során bizonyos mértékig harmadik felektől függ, mint például (de nem kizárólagosan) a Platform szoftverszolgáltatójától, tárhelyszolgáltató partnerektől, internetszolgáltatóktól, fizetési rendszerek szolgáltatóitól és hálózatüzemeltetőkön keresztül. Ezek a harmadik felek saját feltételeket szabhatnak az általuk a Globelander és a Felhasználó számára nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan. A Globelander nem tudja garantálni a harmadik felek szolgáltatásainak elérhetőségét és használatát, valamint a harmadik felek által nyújtott szolgáltatások teljes vagy átmeneti nem vagy nem megfelelő nyújtásának, illetve a Globelander vagy a Felhasználó által tett észrevételek és megjegyzések harmadik felek általi el nem fogadásának lehetséges következményeit. A Harmadik felek vonatkozó (általános) szerződési feltételei a Globelander irodájában megtekinthetők.

6.5. A Platform harmadik felek által szolgáltatott adatokat tartalmaz, vagy olyan más weboldalakra mutató linkeket, amelyek nem részei a Globelander-nek. A Globelander nem ellenőrzi az ezen Harmadik felek által kínált termékeket és szolgáltatásokat, és a Globelander nem felelős a félrevezető hirdetésekért, amelyekért kizárólag az adott Harmadik fél felelős. A harmadik felek által a Platformon elhelyezett linkek vagy hirdetések nem értelmezhetők úgy, hogy a Globelander bármilyen formában támogatja azokat. A Felhasználó ezért mentesíti a Globelandert minden olyan követeléssel és/vagy vitával szemben, amely a Harmadik Felekkel folytatott ilyen vitákból ered, vagy azokkal bármilyen módon összefügg.

 

7. Előfizetés

7.1. A Felhasználó és a Globelander között a Szerződés a Felhasználó általi Előfizetés megkötésével jön létre. A Szerződés akkor jön létre, amikor a Felhasználó az "Előfizetés megkötése" funkciót használja, és a Globelander részére az ellenőrző fizetés megtörtént. Az ellenőrző fizetés összege 0,01 €). A Felhasználó háromféle Előfizetést köthet a Platformon: további információkat a különböző Előfizetésekről itt talál: https://www.globelander.com/abonnementen/.

7.2. Miután a Felhasználó a Platformon keresztül befizeti a Globelander részére az előfizetés ellenőrzésére vonatkozó díjat, a Felhasználó és a Globelander között Szerződés jön létre, és a Felhasználó hozzáférést kap a Platformhoz.

7.3. A Platform használatáért havi díjat kell fizetni a Globelander részére. A havi díj az Előfizetés megkötésekor kerül felszámításra, és ezt követően minden hónapban automatikusan beszedik a Felhasználótól a Felhasználó által e célból megadott számlaszámra. A Globelander fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a havidíj felszámításának időpontját, például abban az esetben, ha a havidíjat nem lehet felszámítani a banki egyenleg elégtelensége miatt.

7.4. Az Előfizetés igénybevételével a Felhasználó felhatalmazza a Globelandert, hogy a Globelander havonta a mindenkori aktuális díjat, valamint a Felhasználó által a Platform használatával kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket a Felhasználó által választott fizetési móddal terhelje le.

7.5. A Globelander jogosult a Szerződést a Felhasználónak 1 hónapos felmondási idővel bármely okból felmondani, és erről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

7.6. A Globelander jogosult a Platformhoz (vagy annak bármely részéhez) való hozzáférést azonnali hatállyal lehetetlenné tenni és/vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:

7.6.1. A Globelander nem tudja beszedni az esedékes díjat a megadott fizetési móddal, vagy ha egy már beszedett összeget visszafordítanak;

7.6.2. a Felhasználó lényegesen megsérti a jelen felhasználási feltételeket és/vagy a Globelander bármely más szabályzatát;

7.6.3. a Felhasználó megsérti az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket;

7.6.4. az ilyen intézkedés szükséges a Globelander, a Felhasználók és/vagy Harmadik felek személyes biztonságának és/vagy tulajdonának védelme érdekében; vagy

7.6.5. a Felhasználó fiókja több mint 2 éve inaktív.

7.7. Ha a Globelander nem tudja beszedni az esedékes díjat a megadott fizetési módszeren keresztül, a behajtási és behajtási költségek a Felhasználót terhelik.

7.8. A Globelander nem nyújt visszatérítést vagy jóváírást (a részben felhasznált időszakokra).

7.9. Az Előfizetés megszűnésével a Felhasználónak a Globelanderrel szembeni minden követelése megszűnik.

7.10. A Felhasználó bármikor, de legalább egy (1) nappal a következő (havi) díj beszedésének napja előtt felmondhatja az Előfizetést. A felmondást követően a Felhasználó a Platformhoz való hozzáférést fenntartja arra az időszakra, amelyre a (havi) díj beszedésre került, ezt követően az Előfizetés megszűnik. Ideiglenes, azaz meghatározott időszakra (pl. 6 vagy 12 hónapra) kötött Előfizetés megszüntetése nem lehetséges. Az ideiglenes Előfizetések automatikusan megszűnnek az adott időszak lejárta után.

7.11. Ha a Felhasználó Fogyasztó, az első előfizetési időszak kezdetén a Felhasználónak joga van 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a Szerződést. Ez a gondolkodási idő az Előfizetés megkötésének időpontjában kezdődik.

7.12. Ha a Fogyasztó élni kíván elállási jogával, köteles erről a Globelandert az Előfizetés megkezdését követő 14 napon belül értesíteni. A Fogyasztónak ezt a mintanyomtatványon kell közölnie. A mintaűrlap megtalálható a Globelander weboldalán (https://www.globelander.com/wpcontent/uploads/2024/03/Modelformulier-voor-ontbinding-en-herroeping-Globelander.pdf).

 

8. Árak és kifizetések

8.1. Hacsak kifejezetten másként nem szerepel, az árak vagy a Globelander bármely más nyilatkozatában az árak euróban értendők, beleértve az áfát.

8.2. A havi előfizetési díj évente újra megállapítható. A Globelander nem nyújt árvédelmet vagy visszatérítést árcsökkentés és/vagy promóciós ajánlat esetén.

8.3. Az önköltséget meghatározó tényezők (mint például - de nem kizárólagosan - a törvények és rendeletek változása, kormányzati intézkedések, árfolyam-ingadozás vagy a szükséges anyagok és nyersanyagok árának változása) a szerződés megkötése után bekövetkező növekedését a Globelander átháríthatja a Felhasználóra. Ha a Felhasználó fogyasztó, a Globelander csak a törvényes áremelkedéseket (mint például - de nem kizárólagosan - az ÁFA-emelést) háríthatja át a Felhasználóra.

8.4. Ha az áremelésre akkor kerül sor, amikor a Felhasználó és a Globelander közötti szerződés kevesebb mint három hónappal ezelőtt kezdődött, a Felhasználó, amennyiben a Felhasználó fogyasztó, jogosult a szerződést felmondani.

8.5. Az Előfizetés rendszeres hozzájárulásának a 8.3. cikkből eredő emeléséről a Felhasználót több mint egy hónappal korábban írásban értesítik. 8

8.6. A különböző fizetési módok időről időre változhatnak. A legfrissebb lehetőségek a Platformon találhatók.

8.7. Ha a Felhasználó bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, pl. ha a Globelander nem tudja beszedni a havi díjat, a Globelander jogosult - akár harmadik személyeken keresztül, akár nem - behajtani (vagy behajtatni) a vonatkozó fizetéseket, valamint az azok után járó törvényes kamatokat és a felmerült és felmerülő peren kívüli költségeket.

8.8. A Felhasználó csak akkor mentesül fizetési kötelezettsége alól, ha a Globelander az esedékes összeget feltétel nélkül megkapja.

8.9. A Felhasználó felhatalmazza a Globelandert, hogy harmadik felek útján vagy más módon elvégezzen minden olyan műveletet, amely a Felhasználó által választott fizetési móddal történő fizetéshez szükséges.

8.10. A Globelander többek között a Mollie B.V. fizetési rendszerét használja a fizetések feldolgozásához. A Mollie B.V. a pénzügyi felügyeletről szóló törvény (Wwft) értelmében pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedéllyel rendelkezik, és mint ilyen, a De Nederlandse Bank felügyelete alatt áll az F0038 hivatkozási szám alatt.

 

9. Felelősség, kártérítés és kártérítés

9.1. A Globelander soha nem vállal felelősséget a Platformon adott tanácsok követéséből, a Platform hibáiból vagy a Platform hibáiból és a Platform használatából eredő károkért (ha van ilyen). Az Ingatlanok leírásai és a Platformon található egyéb információk tájékoztató és marketing célokat szolgálnak. A Globelander semmilyen körülmények között nem felel azok pontosságáért.

9.2. A Globelander nem vállal felelősséget a (potenciális) Vevő és az Eladó között létrejött megállapodásokkal kapcsolatban, és a Globelander nem felel a (potenciális) Vevő vagy Harmadik Fél által az Ingatlanok adásvételével és/vagy eladásával kapcsolatban elkövetett cselekményekért vagy mulasztásokért.

9.3. A Globelander soha nem vállal felelősséget a Felhasználó és a Harmadik felek által vásárolt vagy eladott árukért és/vagy nyújtott szolgáltatásokért vagy elvégzett munkáért. A Globelander nem felel a Globelander által a Szerződés teljesítése során igénybe vett személyzet és egyéb kisegítő személyek vagy Harmadik felek által elkövetett hibákért sem.

9.4. A Felhasználó teljes mértékben felelős és felelősséggel tartozik a felkínált ingatlanok pontosságáért és teljességéért és/vagy hibáiért. A Globelander soha nem vállal felelősséget az Eladó által kínált Ingatlanok pontatlanságáért és/vagy hibáiért.

9.5. A Felhasználó teljes mértékben felelős a Platform használatáért, a tartalom pontosságáért - beleértve azt az esetet is, amikor a Felhasználó utasítja a Globelandert, hogy a Felhasználó nevében módosítsa vagy töltse fel a tartalmat - (beleértve, de nem kizárólagosan a szövegeket és képeket), amelyet a Felhasználó a Platformon vagy a Platformon tesz közzé. A Globelander nem garantálja a Felhasználó által közzétett tartalom jogszerűségét, helyességét és pontosságát.

9.6. A Felhasználó szavatolja, hogy jogosult a tartalmaknak a Platformon vagy a Platformon való közzétételére, és hogy ezzel nem sérti harmadik felek jogait, valamint kártalanítja a Globelandert a Felhasználó által a Platformon vagy a Platformon közzétett tartalmakkal kapcsolatos bármely követelés tekintetében.

9.7. A Globelander nem vállal felelősséget a harmadik felek által a Felhasználók által hozzáadott tartalommal kapcsolatos károkért vagy követelésekért.

9.8. Ha a Globelander mégis felelősségre vonható, a közös okból bekövetkezett eseményenként vagy eseménysorozatonként a felelősségbiztosítása által az adott esetre kifizetett összegre korlátozódik.

9.9. Ha a felelősségbiztosító nem fizet, vagy ha a kár nem fedezett, a Globelander felelőssége a számla összegére korlátozódik.

9.10. Felelősség esetén a Globelander csak a közvetlen károkért felel. Közvetlen kár alatt a kár okának és mértékének megállapításához szükséges ésszerű költségeket értjük, amennyiben a megállapítás a jelen bekezdésben említett kárra vonatkozik, valamint a Globelander hibás teljesítésének a szerződésnek való megfeleléséhez szükséges ésszerű költségeket, amennyiben azok a Globelandernek tulajdoníthatók. És a kár megelőzése vagy korlátozása érdekében felmerült ésszerű költségek, amennyiben a Felhasználó bizonyítja, hogy ezek a költségek a közvetlen kár korlátozásához vezettek.

9.11. A Globelander soha nem felel a közvetett károkért, beleértve, de nem kizárólagosan, az elmaradt nyereséget, az elmaradt megtakarításokat, az üzletmenet megszakítását és a harmadik feleknek okozott károkat, még abban az esetben sem, ha nem vagy nem megfelelően teljesíti a jogorvoslati kötelezettséget.

9.12. A Szerződésben és a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt valamennyi felelősségkorlátozás vagy kizárás nem alkalmazható abban az esetben, ha a kár a Globelander vagy a Globelander vagy annak vezető beosztottja(i) szándékos vagy tudatos gondatlanságának eredménye.

 

10. Adatvédelem

10.1. A Globelander tiszteletben tartja a Platform minden Felhasználójának magánéletét. A Globelander biztosítja, hogy a Globelander számára megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli. Ez a rendelkezés kizárólag a Platformra vonatkozik. A Globelander nem felelős a Platformunkon keresztül elérhető harmadik felek adatvédelmi irányelveiért.

10.2. A Felhasználó köteles betartani a magánélet védelmére és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó valamennyi alkalmazandó törvényt és rendeletet, így például (de nem kizárólagosan) az általános adatvédelmi rendeletről szóló törvényt ((U)AVG). Amennyiben a Felhasználó a fentiekkel kapcsolatban adatokat vagy dokumentumokat bocsát a Globelander rendelkezésére, a Felhasználó köteles ellenőrizni (vagy ellenőrizni hagyni), hogy az ilyen adatok vagy dokumentumok megfelelnek-e az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek. Az ilyen adatok vagy dokumentumok rendelkezésre bocsátása a Felhasználó saját költségére és kockázatára történik. A Globelander nem vállal felelősséget az ilyen adatokban vagy dokumentumokban található pontatlanságokért vagy hiányosságokért.

10.3. A Globelander a személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogszabályok (mint például az (U)AVG) alapján kötelezettségeket vállalhat a harmadik felekkel szemben, például a tájékoztatási kötelezettséget, valamint az érintettek személyes adatainak ellenőrzését, helyesbítését és törlését. A Felhasználó köteles a Globelander által teljesítendő kötelezettségek teljesítésében, amennyire ez technikailag lehetséges, együttműködni. Az ilyen együttműködéssel kapcsolatos költségek nem szerepelnek a Globelander elfogadott áraiban és díjaiban, és teljes mértékben a Felhasználót terhelik.

10.4. Ha a Globelandert egy harmadik fél, beleértve (de nem kizárólagosan) a kormányzati szerveket, felelősségre vonja azért, mert a Felhasználó nem tartja be a Megállapodást, a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy a magánélet és a személyes adatok Szolgáltató általi feldolgozására vonatkozó törvényeket és rendeleteket, vagy bármilyen szankciót, büntetést vagy egyéb intézkedést szabnak ki, a Felhasználó köteles kártalanítani a Globelandert, és a Felhasználó minden szükséges segítséget megad a Globelandernek az ezzel kapcsolatos eljárásokban. A Globelander ebből eredő minden költségét és kárát a Felhasználó viseli teljes egészében.

10.5. Mindkét fél garantálja, hogy a másik féltől kapott minden olyan információ, amelyről tudható vagy tudható, hogy bizalmas jellegű, titokban marad. A bizalmas információt átvevő fél csak arra a célra használhatja fel, amelyre azt átadták. Az információ minden esetben bizalmasnak minősül, ha azt valamelyik fél ilyenként jelöli meg. A Globelander nem vonható felelősségre, ha az adatok harmadik fél részére történő átadása bírósági végzés, törvényi előírás vagy a megállapodás megfelelő teljesítése miatt szükséges.

Jelszó visszaállítása

Adja meg az e-mail címét, és küldünk egy linket a jelszó megváltoztatásához.

Regisztráljon a Globelander oldalon

Regisztráljon e-mailben

Regisztráljon a Globelander oldalon

Ügynöki fiók létrehozása

Kezelje listáit, profilját és még többet

Ügynöki fiók létrehozása

Kezelje listáit, profilját és még többet

Regisztráljon e-mailben
hu_HUMagyar